فویل دارویی(فویل بلیستر)

فویل دارویی(فویل بلیستر)

تلاش در حذف تمام محدودیت ها ی موجود در چاپ بلیستر دارویی برای تولید کنندگان دارو کشور

فویل بلیسر

مزایای رقابتی :

  • رساندن حداقل سفارش به 5 کیلوگرم با استفاده از ماشین چاپ کم عرض
  • حذف حلال از پروسه چاپ که موجب حذف بوی محصول گردیده و در سالن بسته بندی کاملا مشهود می باشد.
  • استفاده از مرکب با قابلیت تحمل دمای 300درجه سانتی گراد و از بین بردن امکان سوختگی چاپ در زمان سیل شدن
  • استفاده از لاک مخصوص PVC برای به صفر رساندن امکان نفوذ پذیری
  • هزینه اولیه (ساخت کلیشه ) پایین

مشتریان دارویی صنایع بسته بندی لفاف کاسپین