ساخت کلیشه افست خشک

ساخت کلیشه افست خشک

صنایع بسته بندی لفاف کاسپین با توجه به طراحی های اختصاصی که برای مجموعه های غذایی و دارویی انجام می دهد در سال 1388 شروع به ساخت انواع کلیشه کرده است.
کلیشه برای چاپ با روش لترپرس که معمولا به آن فرم حروفی نیز گفته می شود، در چاپ با ماشین های لترپرس مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت حروف فلزی و کلیشه و گراور تصویر، یک فرم کامل چاپی را  تشکیل می دهند. در چاپ با ماشین های لترپرس رول، از پلیت های فتو پلیمری (نایلو پرینت) استفاده می شود. فرم لترپرس در دو نوع خطی و هافتون تهیه می شود، که هر دو برجسته هستند، سطح برجسته فرم لترپرس، مرکب را دریافت کرده و به کاغذ و مقوا منتقل می کند، در حالی که سطوح پایین و گودتر آن مرکب نمی گیرند.

کلیشه چاپ افست خشک

در‌ چاپ‌ افست‌ خشک‌ از‌ پلیت‌ تختی‌ استفاده‌ می‌شود‌ که‌ قادر‌ است‌ تفاوت‌ بین‌ قسمت‌های‌ تصویردار‌ و‌ بدون‌ تصویر‌ را‌ بدون‌ وجود‌ آب‌ تشخیص‌ دهد.‌ راز‌ این‌ پلیت‌ها‌ به‌ پوشش‌ سیلیکونی‌ سطح‌ پلیت‌ و‌ تغییر‌ شکل‌پذیری‌ مرکب ‌‌‌(ink ‌rheology) در‌ این‌ نوع‌ چاپ‌ باز‌ می‌گردد.
از‌ مزایای‌ چاپ‌ افست‌ خشک‌ کاهش‌ باطله‌ در‌ زمان‌ شروع‌ چاپ،‌ چاقی‌ ترام‌ کمتر‌ و‌ رسیدن‌ به‌ رنگ‌هایی‌ با‌ درخشندگی‌‌ بالاتر‌(saturated ‌color) است.

نمونه کار های صنایع بسته بندی لفاف کاسپین

طراحی و ساخت کلیشه

 

مقوله بسته بندی در بازاریابی محصولات مصرفی نقش کلیدی را ایفا می کند. از این رو می توان بسته بندی را از نظر تأثیرات احساسی که در مصرف کننده ایجاد می کند از ٣ دیدگاه بررسی کرد :
١- زیبایی شناسی ظاهری (روند ناخودآگاه )
٢- قابلیت استفاده مناسب و ایجاد لذت در استفاده (روند ناخودآگاه)
٣- واکنش هایی که ایجاد می کند، ازقبیل بازتاب های اجتماعی و تاثیرات شخصی (روند خودآگاه )