تولید فویل با طرح اختصاصی

مزایای رقابتی :

  • رساندن حداقل مقدار سفارش به 100 کیلو گرم با استفاده از ماشین چاپ کم عرض
  • هزینه اولیه (ساخت کلیشه ) پایین
  • امکان ساخت قالب دلخواه و پانچ ظروف اختصاصی مشتریان
  • امکان تولید انواع لاک و لامینه

مشتریان صنایع بست بندی لفاف کاسپین

طرح های اختصاصی